Reklamacje i zwroty

ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. (szczegóły i ustawowe wyjątki znajdują się w regulaminie sklepu). 
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres do zwrotu: Chemiashop Sp. z o.o. ul. Wichrowa 4 lok. 24, 60-449 Poznań 

Zwrot środku nastąpi w terminie do 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru.

REKLAMACJE

Na sprzedawane towary udzielamy gwarancji producenta. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres biuro@chemiashop.pl