Jak pracujemy i jakie środki ochrony stosujemy.

2020-05-23

Szanowni Państwo

Biuro handlowe jest częściowo dostępne dla klientów. Przyjmujemy podczas wizty zamówienia, można realizować odbiory osobiste oraz opłacać zakupy kartą lub gotówką.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów wprowadziliśmy szereg środków zapobiegawczych.

• Podczas wizyty ograniczamy ilość osób oraz zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy 1,5-2 metra.

• Przy wejściu dostępne są dla Państwa środki do dezynfekcji rąk.

• Podczas obsługi klientów używamy rękawic i masek ochronnych lub przyłbic.

• Regularnie i dokładnie dezynfekujemy ręce środkiem na bazie alkoholu (min. 70%),

• Po każdej wizycie klienta w biurze obsługi dezynfekujemy powierzchnie klamki, blaty itd.

• W przypadku płatności kartą, podajemy uprzednio zdezynfekowany i zafoliowany terminal.

• Do dostaw towarów wykorzystujemy nasze własne pojazdy firmowe, każdy jest wyposażony w środki do dezynfekcji, są regularnie poddawane dezynfekcji,

• Pracownicy przed rozpoczęciem pracy są poddawani wywiadowi na objawy Covid-19.

• Nasi pracownicy magazynowi stosują zaostrzone kryteria higieny osobistej jak i higieny ogólnej, wyposażamy ich regularnie w proszki do prania i dezynfekcji odzieży, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz rękawice i maseczki.